Læge Louise Walter Meirup f. 1973
Speciallæge i almen medicin

Læge fra Københavns Universitet 2004
Speciallæge i Almen Medicin 2011
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation

Dansk selskab for muskuloskeletal medicin

Dansk selskab for almen medicin
Overenskomst med sygesikringen: Ja

Læge Marie Angermann f. 1977
Speciallæge i almen medicin

Læge fra Københavns Universitet 2004
Speciallæge i Almen Medicin 2011
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin
Overenskomst med sygesikringen: Ja