Personale

Sosu assistent og sekretær Maria Mørk Nielsen

Sygeplejerske Ann-Charlott Walter